43 ap.

OSÂNDIREA JOCURILOR DE NOROC ŞI A BEŢIEI

Categorie: Canoanele Apostolice

Ipodiaconul sau citeţul sau cântăreţul, aceleaşi făcând, ori să înceteze, ori să se afurisească; de asemenea şi laicul.