REPERTORIU CANONIC GENERAL PE TEME, ANEXAT LA COLECŢIA OFICIALĂ DE CANOANE A BISERICII ORTODOXE

NOMOCANONUL ÎN 14 TITLURI ALCĂTUIT LA 883 ŞI APROBAT DE SINODUL DIN CONSTANTINOPOL DIN 920