Canoane despre Malahie (masturbare)

←Indice canonic

10 Ioan Ajunatorul

CANON PENTRU MALAHIE »

Categorie: Canoanele Sfântului Ioan Ajunătorul (Postitorul
Cel ce a făcut malahie 40 de zile se pedepseşte, cu mâncare uscată hrănindu-se în fiecare zi şi făcând 100 de metanii.

11 Ioan Ajunatorul

CANON PENTRU MALAHIA ÎN DOI »

Categorie: Canoanele Sfântului Ioan Ajunătorul (Postitorul
Iar amestecarea cu alţii, ca una ce face malahia îndoită, primeşte epitimia arătată până la 80 de zile.

12 Ioan Ajunatorul

OSÂNDA CLERICILOR PENTRU MALAHIE »

Categorie: Canoanele Sfântului Ioan Ajunătorul (Postitorul
Iar dacă vreunul dintre cei din cler mai înainte de consacrare a căzut în patima malahiei, nefiind poate îngrijat că numai pentru aceasta se va opri de la preoţie, întâi, primind epitimie suficientă, aşa să vie la preoţie. Iar dacă s-a aprins cu acest păcat după ce va fi primit demnitatea preo­ţească, pe un an încetând de la aceasta şi pedepsindu-se cu epitimiile obiş­nuite, să se întoarcă la preoţie. Dar dacă, după cunoaşterea păcatului, a doua oară sau a treia oară ar face aceasta, încetând de la preoţie, să trea­că în treapta citeţilor.

13 Ioan Ajunatorul

CANON PENTRU FAPTE ASEMENEA MALAHIEI »

Categorie: Canoanele Sfântului Ioan Ajunătorul (Postitorul
Va primi epitimia însă pentru malahie şi între femei aceea care s-a sărutat şi pipăit cu un bărbat, dar nu a fost stricată.