Acest site conţine toată colecţia de 960 de canoane a Bisericii Ortodoxe. Conţinutul este luat în totalitate din lucrarea părintelui Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și comentarii., Editura Institutului Bibilic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, Sibiu 2005, tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist.

Aici veţi găsi canoanele ortodoxe împărţite pe cinci categorii la fel ca şi-n lucrarea părintelui Floca:

  • Canoanele Sfinţilor Apostoli,
  • Canoanele Sinoadelor Ecumenice,
  • Canoanele Sinoadelor Locale,
  • Canoanele Sfinţilor Părinţi și
  • Canoanele Întregitoare

și în plus 3 instrumente de cercetare foarte necesare:

  • Îndrumătorul Canonic
  • Indicele Canonic și
  • Repertoriul canonic

plus două module de căutare care vă vor ajuta să cercetați detaliat temele care vă interesează.

Teme de interes

...
Rânduiala prăznuirii în SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ

Se cuvine ca, de Ia sfânta zi a învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, până la noua duminică (duminica următoare), întreaga săptămână să o pe­treacă credincioşii fără întrerupere în sfânta Biserică...

Citește
...
Întreita afundare

Dacă vreun episcop sau presbiter nu ar săvârşi cele trei afundări ale unei singure sfinţiri (a botezului), ci numai o afundare, aceea care se dă (se practică) întru moartea Domnului, să se caterisească.

Citește
...
Căsătoria a 2-a

Canonul a oprit cu desăvârşire de la slujire pe cei ce s-au căsătorit de două ori.

Citește
...
Căsătoria a 3-a

Şi pe una ca aceasta o numesc nu nuntă, ci poligamie, ba mai curând desfrânare, ce se pedepseşte.

Citește
...
Canoane despre Sfânta Împărtășanie

Când ne împărtășim ar trebui să ținem mâinile în formă de cruce pe piept

Citește
...
Când să îngenunchem?

În zi de duminică nu ar trebuie să îngenunchem în biserică

Citește
...
Despre desfrânarea clericilor.

Dacă împotriva unui credincios se face vreo învinuire de desfrânare sau de adulter sau de o altă oarecare faptă oprită şi s-ar dovedi, acela să nu se înainteze în cler

Citește
...
Adulter

Canoane despre înșelarea soțului sau soției.

Citește
...
Jocurile de noroc

Cei care joacă jocuri de noroc și nu încetează după avertizarea sunt excluși din comunitatea Bisericii

Citește
...
Canoane despre căsătorie

Căsătoria este una din temele preponderente ale canoanelor Bisericii Ortodoxe.

Citește
...
Anatema

Este cea mai grea pedeapsa pe care o poate da Biserica. Ea presupune excomunicare, blestem, afurisanie și reprezintă actul religios prin care Biserica înlătură din rândurile sale pe cei care se fac vinovați de grave încălcări ale doctrinei și dogmei creștine.

Citește
...
Caterisirea clericilor

Caterisirea înseamnă luarea tuturor drepturilor de a sluji vreo lucrare sfințitoare a Bisericii și trecerea vinovatului în rândul mirenilor. Caterisirea înseamnă decăderea din har, apostazia clerului caterisit, acesta nemaiavând darul de a săvârși Sfintele Taine

Citește
...
Ce este afurisirea sau excomunicarea?

Afurisirea sau excomunicarea este excluderea credinciosului din comunitatea Bisericii, când se face vinovat de pacate contra credinței sau a moralei

Afurisire Excomunicare
...
Iubirea de arginți și simonia

„Argintul sau aurul sau haina nimănui nu am poftit; toate vi le-am arătat vouă, căci astfel ostenindu-vă se cade să veniţi în ajutorul celor necredin­cioşi, socotind voi că este mai fericit a da decât a lua”

Citește
...
Canoane despre malahie

Cel ce a făcut malahie 40 de zile se pedepseşte, cu mâncare uscată hrănindu-se în fiecare zi şi făcând 100 de metanii.

Citește