Canoanele lui Nichifor Mărturisitorul (818)

1 Nichifor ANTIMISUL

Dacă din neştiinţă se va spăla antimisul, acela nu-şi pierde sfinţenia, nici nu se face necurat.

Canon + conexiuni


2 Nichifor CĂSĂTORIA A DOUA ŞI A TREIA

Cel ce se căsătoreşte a doua oară nu se cunună, ci i se dă chiar epitimia de a nu se împărtăşi doi ani cu preacuratele taine; iar cel ce se căsătoreşte a treia oară, cinci ani.
Pedeapsa: 2 ani, 5 ani

Canon + conexiuni


3 Nichifor PRIDVORUL BISERICII. ÎN PRIDVORUL BISERICII NU SE ZĂBOVEŞTE

Cel ce petrece de nevoie timp scurt în pridvorul bisericii nu se osân­deşte. Iar dacă zăboveşte acolo timp îndelungat, acela să se alunge cu certări, iar biserica să-şi primească ale sale drepturi.

Canon + conexiuni


4 Nichifor DANIILE Şl NUMELE CELOR RĂPOSAŢI. BISERICA PRIMEŞTE DANII ŞI FĂRĂ TESTAMENT

Se cuvine a se primi milosteniile ce se fac pentru cei ce s-au săvârşit fără testament; anume dacă dânşii fiind vii aveau intenţia să facă aceste milostenii.