Canoanele Sinodului al Doilea Local de la Neocezareea (315)

1 Neocez. OSÂNDA PREOTULUI CARE SE CĂSĂTOREŞTE DUPĂ HIROTONIE, COMITE ADULTER SAU ESTE DESFRÂNAT

Presbiterul, dacă se va însura, să se scoată din treapta sa, iar de va fi desfrânat sau va comite adulter, să se excludă cu desăvârşire şi să se su­pună penitenţei.
Pedeapsa: caterisirea

Canon + conexiuni


2 Neocez. CĂSĂTORIA CU DOI FRAŢI

Femeia, dacă se va mărita cu doi fraţi, să se scoată din comuniune până la moarte; totuşi, dacă în vremea morţii va zice că, făcându-se sănătoasă, va desface căsătoria, atunci din milă va avea pocăinţă. Iar dacă va muri femeia, întru acest fel de căsătorie fiind, sau bărbatul, atun­ci pentru partea rămasă în viaţă cu anevoie va fi pocăinţa.

Pedeapsa: iesirea din viata

Canon + conexiuni


3 Neocez. OSÂNDA CĂSĂTORIILOR NEPRAVILNICE , NELEGALE

Pentru cei ce cad în mai multe nunţi este învederat timpul hotărât pen­tru penitenţă, dar întoarcerea şi credinţa lor Ie scurtează timpul penitenţei.

Canon + conexiuni


4 Neocez. HARUL AFARĂ DE PĂCAT

Dacă cineva poftind o femeie, îşi propune a se culca cu dânsa, dar hotărârea sa nu va deveni faptă, se vede că prin har a fost scăpat.

Canon + conexiuni


5 Neocez. CATEHUMENII

Catehumenul care a intrat în Biserică şi stă la locul catehumenilor, dacă va păcătui, de este dintre îngenunchetori, să asculte fără să mai păcă-tuiască; iar dacă şi ascultător fiind va păcătui, să se excludă din Biserică.

Canon + conexiuni


6 Neocez. BOTEZUL COPIILOR. BOTEZUL ESTE INDIVIDUAL

Femeia gravidă trebuie să se lumineze (boteze), când va vrea; căci ceea ce naşte nu este părtaşă întru aceasta cu cel născut, pentru ca să se arate voinţa proprie a fiecăruia Ia mărturisire.