Canoanele Sinodului al Cincilea Local de la Laodiceea (343)

1 Laod. Căsătoria a doua

Am hotărât, potrivit canonului bisericesc, ca celor care liber şi legiuit s-au împreunat prin nunta a doua, şi nu s-au căsătorit clandestin, după ce a trecut un timp scurt, pe care l-au petrecut în rugăciuni şi posturi, după iertare trebuie să li se dea împărtăşania.

Canon + conexiuni


2 Laod. PRIMIREA CELOR CE SE POCĂIESC DE PĂCATE

Cei ce au păcătuit în felurite greşeli şi au stăruit în rugăciunea mărturisirii şi pocăinţei şi s-au întors desăvârşit de la răutăţi, unii ca aceştia, după ce li s-a dat vreme de pocăinţă, potrivit măsurii greşelii, să se primească în comuniune pentru îndurările şi bunătatea lui Dumnezeu.

Canon + conexiuni


3 Laod. CEL DE CURÂND BOTEZAT NU SE PRIMEŞTE ÎN CLER

Nu se cuvine ca cel de curând luminat să se aducă în tagma ierarhicească.

Canon + conexiuni


4 Laod. DOBÂNDA ŞI CAMĂTĂ SE OSÂNDESC

Nu se cuvine ca cei ierosiţi să împrumute bani pe dobânzi şi să ia camătă şi cele ce se zic carnete pe jumătate.

Canon + conexiuni


5 Laod. ALEGEREA CLERULUI

Nu se cuvine să se facă hirotonie în prezenţa ascultătorilor.

Canon + conexiuni


6 Laod. ERETICII SĂ NU INTRE ÎN BISERICĂ

Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres.

Canon + conexiuni


7 Laod. PRIMIREA ERETICILOR

Cei ce se întorc din eresuri, adică dintre novaţieni sau fotinieni, sau quartodecimani ori catehumeni, ori credincioşi de-ai lor, să nu se pri­mească înainte de a anatemiza tot eresul, şi mai ales pe cel de care se ţineau; şi apoi pe cei ce se ziceau la dânşii credincioşi, învăţându-i simboalele credinţei şi ungându-i cu Sfânta Ungere, aşa să se împărtăşească cu Sfintele Taine.

Canon + conexiuni


8 Laod. PRIMIREA ERETICILOR

Cei ce se întorc de la eresul celor ce se zic frigi, de ar fi şi în clerul cel de la dânşii socotit, şi s-ar zice cei mai mari, unii ca aceştia să se caterisească cu toată sârguinţa şi să se boteze de episcopii şi presbiterii Bisericii.

Canon + conexiuni


9 Laod. OCOLIREA AŞEZĂMINTELOR ERETICILOR

Celor ce sunt ai Bisericii nu le este îngăduit să meargă la cimitirele ori la cele ce se zic locuri muceniceşti ale oricăror eretici pentru rugăciune ori pentru vindecare; şi unii ca aceştia, de vor fi credincioşi, să se excomu­nice până la un timp anumit. Iar pocăindu-se şi mărturisindu-se că au greşit, să se primească.
Pedeapsa: excomunicarea

Canon + conexiuni


10 Laod. OPRIREA CĂSĂTORIEI CU ERETICII

Nu se cuvine ca cei ce sunt ai Bisericii să împreune cu nebăgare de seamă pe fiii lor cu ereticii prin legătura căsătoriei.

Canon + conexiuni


11 Laod. CEATA PRESBITERELOR SĂ ÎNCETEZE

Nu se cuvine a se aşeza în Biserică cele ce se zic presbitere, adică întâistătătoare.