Canoanele Apostolice

1 ap. HIROTONIA EPISCOPULUI

Episcopul să se hirotonească de către doi sau trei episcopi.

Canon + conexiuni


2 ap. HIROTONIA PREOTULUI ŞI A DIACONULUI

Preotul să se hirotonească de către un episcop, la fel şi diaconul şi ceilalţi clerici.

Canon + conexiuni


3 ap. PRINOASE LA ALTAR

Dacă vreun episcop sau vreun presbiter, contrar rânduielii Domnului despre jertfă, ar aduce la altar alte lucruri, afară de spice de grâu nou ori struguri la vreme potrivită – fie miere, fie lapte, fie, în loc de vin, sicheră meşteşugită (băuturi meşteşugite), fie păsări, fie animale, fie legume -, să se caterisească. Să nu fie deci îngăduit a se aduce altceva la altar decât unt­delemn pentru candelă şi tămâie Ia vremea sfintei aduceri înainte.
Pedeapsa: caterisirea

Canon + conexiuni


4 ap. PRINOASE PENTRU CLER

Toate celelalte roade (produse) să se trimită ca pârgă episcopului şi presbiterilor acasă, iar nu la altar. Şi este clar (de înţeles) că episcopul şi presbiterii le vor împărţi diaconilor şi celorlalţi clerici.

Canon + conexiuni


5 ap. SOŢIILE CLERICILOR

Episcopul sau presbiterul sau diaconul să nu-şi alunge soţia pe motiv (pretext) de evlavie. Iar dacă ar alunga-o, să se afurisească; şi stăruind (rămânând neînduplecat), să se caterisească.

Pedeapsa: afurisirea, iar daca staruieste caterisirea

Canon + conexiuni


6 ap. INCOMPATIBILITĂŢI

Episcopul sau presbiterul sau diaconul să nu ia asupra sa purtări de grijă lumeşti; iar de nu, să se caterisească.

Pedeapsa: caterisirea

Canon + conexiuni


7 ap. SĂRBĂTORIREA PAŞTILOR

Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon va sărbători Sfânta zi a Paștilor cu iudeii, înaintea echinocţiului de primăvară, să se caterisească.

Pedeapsa: caterisirea

Canon + conexiuni


8 ap. ÎMPĂRTĂŞIREA CLERULUI

Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon sau vreunul (altul) din ca­talogul clerului, aducându-se Sfânta Jertfă (săvârşindu-se Sfânta Litur­ghie), nu s-ar împărtăşi, să spună cauza. Şi dacă ea ar fi binecuvântată, să aibă iertare; iar de n-ar spune-o, să se afurisească ca unul ce s-a făcut vi­novat de tulburarea poporului (sminteală) şi a făcut să se nască bănuială împotriva celui care a adus (sfânta jertfă) ca şi când acesta nu ar fi adus-o după rânduială (în mod valid).
Pedeapsa: afurisirea

Canon + conexiuni


9 ap. ÎMPĂRTĂŞIREA CREDINCIOŞILOR

Toţi credincioşii care intră (în biserică) şi ascultă scripturile, dar nu ră­mân la rugăciune (slujbă) şi la Sfânta împărtăşanie, aceia trebuie să se afu­risească, ca făcând neorânduială în biserică.
Pedeapsa: afurisirea

Canon + conexiuni


10 ap. OSÂNDIREA COMUNIUNII CU CEI AFURISIŢI.

Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă, împreună cu cel afurisit (scos din comuniune), acela să se afurisească.

Pedeapsa: afurisirea

Canon + conexiuni


11 ap. OSÂNDIREA COMUNIUNII CU CEI CATERISIŢI

Dacă cineva, cleric fiind, s-ar ruga împreună cu un cleric caterisit, să se caterisească şi el.
Pedeapsa: caterisirea

Canon + conexiuni


12 ap. SCRISORI CANONICE DE RECOMANDARE

Dacă vreun cleric sau laic afurisit, sau (încă) neprimit (în comuniune), mergând în altă cetate ar fi primit fără scrisori de recomandare (încredinţare), să se afurisească şi cel care l-a primit, şi cel primit.

Pedeapsa: afurisirea

Canon + conexiuni


13 ap. PRELUNGIREA AFURISIRII

Iar dacă (cineva) ar fi afurisit, aceluia să i se prelungească afurisirea, ca unuia care a minţit şi a amăgit Biserica lui Dumnezeu.
Pedeapsa: prelungirea afurisirii

Canon + conexiuni


14 ap. TRANSFERAREA EPISCOPILOR

Nu este îngăduit ca un episcop, părăsindu-şi parohia (eparhia) sa, să să treacă la alta, chiar dacă ar fi silit (la aceasta) de către mai mulţi episcopi, fără numai dacă ar fi vreo cauză binecuvântată care-l sileşte să facă aceasta, şi adică, putând el să aducă celor de acolo (din altă eparhie) vreun folos mai mare în ceea ce priveşte dreapta credinţă. Dar şi aceasta (să nu o facă) de la sine, ci prin chibzuinţă multor episcopi şi cu cea mai mare rugăminte (în urma celei mai mari stăruinţe).

Canon + conexiuni


15 ap. TRANSFERAREA CLERULUI

Dacă vreun presbiter sau diacon sau în genere oricare din rândul cleri­cilor, părăsind parohia (enoria) sa, s-ar duce în alta, mutându-se cu totul va trece în altă parohie (enorie), contrar socotinţei (fără voia) episcopului său, poruncim ca acela să nu mai slujească, mai ales dacă, după ce a fost chemat de episcopul său să se reîntoarcă, nu s-a supus, rămânând (persis­tând) în neorânduială; să fie totuşi primit acolo în comuniune ca un laic.
Pedeapsa: sa nu mai slujeasca

Canon + conexiuni


16 ap. TRANSFERAREA CLERULUI

Iar dacă episcopul la care s-ar găsi (unii ca aceştia), nesocotind oprirea hotărâtă împotriva lor, i-ar primi pe ei ca (fiind) clerici, să se afurisească, ca învăţător al neorânduielii.
Pedeapsa: afurisirea

Canon + conexiuni


17 ap. STAREA CIVILĂ A CLERULUI

Cel care s-a legat cu două căsătorii după botez, sau care a luat concubină (ţiitoare), nu poate să fie episcop sau presbiter sau diacon, sau peste tot orice altceva din rândul clerului (din catalogul stării preoţeşti).

Pedeapsa: nu poate sa fie episcop sau presbiter sau diacon

Canon + conexiuni


18 ap. CLERICII SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ CU FECIOARE

Cel ce a luat în căsătorie văduvă, sau lepădată (alungată) sau desfrâ­nată, sau sclavă, sau vreuna dintre cele de pe scenă (actriţă) nu poale să fie episcop sau presbiter sau diacon, sau peste tot orice din rândul clerului (din catalogul stării preoţeşti).
Pedeapsa: nu poate sa fie episcop sau presbiter sau diacon

Canon + conexiuni


19 ap. IMPEDIMENTE DE ÎNRUDIRE LA CĂSĂTORIA CLERULUI

Cel care a luat (în căsătorie) două surori, sau o nepoată (de soră sau de frate), nu poate să fie cleric.

Pedeapsa: nu poate sa fie episcop sau presbiter sau diacon

Canon + conexiuni


20 ap. OPRIREA CLERULUI DE A DA GIRURI

Clericul care dă giruri (garanţii) să se caterisească.

Pedeapsa: caterisirea

Canon + conexiuni


21 ap. CLERICI EUNUCI

Dacă cineva a devenit eunuc (scopit, famen) din sila oamenilor, sau dacă în persecuţie a fost lipsit de cele ale bărbaţilor, sau dacă aşa s-a născut, şi este vrednic, acela să se facă (să devie) episcop.